พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ม.3

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 ทางโรงเรียนได้มีการจัดพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ม.3 ณ โบสถ์ฟรังซิสเซเวียร์

Leave a Reply

Your email address will not be published.