เกี่ยวกับ
ปฏิทินประจำปี
ติดต่อโรงเรียน
ค่ายคณิตศาสตร์
ค่ายลูกเสือ One Day Camp ป.3
Open House MEP/SME

คืนวันที่ 25 ธันวาคม
คืนวันที่ 26 ธันวาคม

   
ปฏิทินประจำเดือน มกราคม 2559
9 ม.ค.59 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
13-15 ม.ค.59 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
16 ม.ค.59 วันครูแห่งชาติ / งดเรียนพิเศษ
27 ม.ค.59 กิจกรรมกีฬาสีปฐมวัย


Download ระเบียบการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 >>
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าแซมชั้นและมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ
ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบผ่านการคัดเลือกเข้าแซมชั้น อ.2-ป.6 ปี 2559
ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบผ่านการคัดเลือกศึกษาต่อชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ปี 2559
กำหนดการของนักเรียนใหม่ปี 2559

Http://www.free-counter-plus.com