เกี่ยวกับ
ปฏิทินประจำปี
ติดต่อโรงเรียน
ค่ายคณิตศาสตร์
ค่ายลูกเสือ One Day Camp ป.3
Open House MEP/SME

คืนวันที่ 25 ธันวาคม
คืนวันที่ 26 ธันวาคม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
 
 
ปฏิทินประจำเดือนมีนาคม 2559
1-3 มี.ค. สอบปลายภาคนักเรียนชั้น ม.3
2-4 มี.ค. สอบปลายภาคทุกระดับชั้น
7 มี.ค. นักเรียน อ.3/ม.3 มาฝึกซ้อมยุวบัณฑิต ครึ่งวัน
10 มี.ค. งานยุวบัณฑิต โรงแรมเรือรัษฎา
14 มี.ค - 8 เม.ย. เรียน SUMMER
31 มี.ค.

นักเรียนแจ้งลางาน รับเอกสาร-หลักฐานการย้าย ห้องธุรการ

16. พ.ค. เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559
Http://www.free-counter-plus.com