บาทหลวงยุทธนา สกนธวัฒน์
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต - ผู้จัดการ

 
ซิสเตอร์วันทนา อโศกสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ประวัติโรงเรียน
 สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์/ปรัชญา/พันธกิจ
คู่มือนักเรียน
โครงสร้างการบริหาร
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร/คณะครู
ข้อมูลจำนวนนักเรียน
ชีวประวัติคุณพ่อยอห์น เจ้าของโรงเรียน
คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเยซู
คริสต์เจ้าประเทศไทย
ติดต่อโรงเรียน
 

 

รายชื่อนักเรียนปฐมวัยปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
กำหนดการมอบตัวและชำระเงินนักเรียนใหม่ ปฐมวัย ปีการศึกษา 2562
 

ด้วยทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้จัดพิธีมอบพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี
พ.ศ. 2558, 2559 และ 2560 ให้กับบุคลากรครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดตรัง โดยจัดขึ้นในวันศุกร์ที่  14  กันยายน
พ.ศ. 2561  เวลา 08.00 – 10.30 น.  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง
โดยมีคณะครูโรงเรียนดรุโณทัยจำนวน 17 ท่านเข้าร่วมรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในครั้งนี้

ผลการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนเอกชนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนปฐมวัยปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนปฐมวัยปีที่ 1 หลักสูตร MEP ปีการศึกษา 2562
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และระดับแซมชั้น ปีการศึกษา 2562
 
กิจกรรมเยี่ยมบ้านพักคนชราเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2561
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ฝ่ายปฐมวัยโรงเรียนดรุโณทัยได้จัดกิจกรรม เยี่ยมบ้านพักคนชรา โดยการนำตัวแทนนักเรียนในระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2-3 จำนวน 16 คน และคณะครูระดับปฐมวัยจำนวน 38 ท่าน เยี่ยม สถานสงเคราะห์คนชราบ้านศรีตรัง ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561
กิจกรรมวันแม่ ปี 2561
- บรรยากาศงานวันแม่ระดับปฐมวัย
- บรรยากาศงานวันแม่ระดับมัธยมศึกษา
- บรรยากาศงานมอบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นปีการศึกษา 2561
 
กิจกรรมกีฬาสีครอบครัวสัมพันธ์ ดรุโณทัยเกมส์ ปีการศึกษา 2561
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ทางโรงเรียนดรุโณทัยได้จัดกิจกรรมกีฬาสีครอบครัวสัมพันธ์ ดรุโณทัยเกมส์ ปีการศึกษา 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง โดยมีวัตถุประสงค์ กีฬาเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและสมบูรณ์พร้อมที่จะต่อสู้กับอุปสรรคได้   การกีฬาทำให้คน   รู้จักแพ้   รู้จักชนะ   และรู้จักการให้อภัยสามารถทำให้คนเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้
 

กิจกรรมกีฬาสีภายใน ดรุโณทัยเกมส์ ปี 2561
โรงเรียนจัดให้มีการแข่งขันกีฬาสีภายในของนักเรียน โดยจะมีหลากหลายชนิดกีฬาเช่น ฟุตซอล แชร์บอล ว่ายน้ำ โปโลน้ำ ชักเย่อ เทเบิ้ลเทนนิส ที่จะแข่งกันตั้งแต่วันที่ 23-24 กรกฎาคม และมอบเหรียญรางวัลแข่งขันให้กับนักกีฬาแต่ละชนิดในช่วงกิจกรรมดังกล่าว ก่อนถึงวันกิจกรรมกีฬาสี ครอบครัวสัมพันธ์ปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสที่ 26 กรกฎาคม 2561

กิจกรรมกีฬาสีครอบครัวสัมพันธ์ระดับปฐมวัย 23 กรกฎาคม 2561
ฝ่ายปฐมวัยได้จัดให้กิจกรรมกีฬาสี เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการพัฒนาการด้านจิตใจ สติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ สังคมและค่านิยมที่ดี เหมาะสมตามวัย และฝึกนักเรียนมีความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี และรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ก่อให้เกิดความสามัคคี และความมีน้ำใจแก่กันและกัน โดยมีการแข่งขันที่เน้นให้ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่จะมีพ่อแม่ของน้องๆเข้ามาร่วมกิจกรรมการแข่งขันกับน้องๆปฐมวัย&