เกี่ยวกับ
ปฏิทินประจำปี
ติดต่อโรงเรียน
ค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ทะเลสองห้อง
   
   
 
   
 
ประชาสัมพันธ์เนื่องจากทางโรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนกำหนดการของการรับสมัครนักเรียนแซมชั้น อ.2-ป.6 และนักเรียนชั้น ม.1 ใหม่ จึงขอให้ท่านผู้ปกครองโหลดเอกสารระเบียบการรับสมัครใหม่อีกครั้ง เพื่อให้ได้รับข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงกำหนดการดังกล่าว
******ดาวน์โหลดเอกสารรับสมัครนักเรียนได้ที่นี่ >>>
Http://www.free-counter-plus.com