บาทหลวงยุทธนา สกนธวัฒน์
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต - ผู้จัดการ

 
ซิสเตอร์วันทนา อโศกสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ประวัติโรงเรียน
 สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์/ปรัชญา/พันธกิจ
คู่มือนักเรียน
โครงสร้างการบริหาร
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร/คณะครู
ข้อมูลจำนวนนักเรียน
ชีวประวัติคุณพ่อยอห์น เจ้าของโรงเรียน
คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเยซู
คริสต์เจ้าประเทศไทย
ติดต่อโรงเรียน
 

 

ทัศนศึกษานักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2 และ 3 คลิ๊กเพื่อดูรูป >> ปฐมวัยปีที่ 2 ปฐมวัยปีที่ 3

 

ภาพกิจกรรมกีฬาสี>>

 

โรงเรียนดรุโณทัย จัดกิจกรรมยุวบัณฑิตแก่นักเรียนอนุบาล 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อแสดงความยินดีแก่นักเรียน เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ณ กัสปาร์ ฟิลด์
ภาพกิจกรรมยุวบัณฑิต >>

ยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดรุโณทัย ปีการศึกษา 2561 ที่สามารถเข้าสอบเข้าเรียนต่อโรงเรียนช่างฝีมือทหารจำนวน 17 คนจากผู้เข้าสอบแข่งขันรวม 8000 คน
นักเรียน สอบเข้า ภาคปกติ
1)ณัฐพงศ์ 2)ประสิทธิชัย 3)ธนวินท์

นักเรียนสอบเข้า ภาคสมทบ
1) ภูวเดช 2)ถิรวัฒน์ 3)ณัฐพงศ์ 4) ประสิทธิชัย 5)สันติสุข 6)ชาลิมา 7)ธนรัฐ 8)ธนวินท์
9)อภิมุข 10)เจษฎาพร 11)ประภาวรินทร์ 12)คีตภัทร 13)จักรภัทร 14)ก้องภพ
15)บุญสิตา 16)ชมภาณี 17)กัญยรัตน์

กิจกรรมอำลานักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 15 โรงเรียนดรุโณทัย
 
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3 ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดกระบี่ >>
 
 
 
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2-3 ณ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ” อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2562 เหนื่อยสุดๆๆแต่ก็ดีใจที่ได้เห็นรอยยิ้มและความสนุกสนานของกองลูกเสือ เนตรนารี ผู้กำกับทุกคนหาเหนื่อยเลยครับ
ประมวลภาพกิจกรรม>>
 
บรรยายกาศกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2562 เต็มไปด้วยความสนุกสานของเด็กๆนักเรียน โดยได้มีการจัดกิจกรรมการละเล่นต่างๆในวันที่ 11 มกราคม 2562 ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความกล้าแสดงออก รู้จักการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ส่งเสริมทักษะในการใช้ชีวิต จากเด็กในวันนี้กลายเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า
ประมวลภาพกิจกรรม>>
 
และในวันที่ 11 มกราคม 2562 ทางฝ่ายวิชาการจัดให้มีกิจกรรมตลาดนัดนักเรียนให้นักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้นำสินค้ามาจำหน่าย แลกเปลี่ยนทักษะการซื้อ-ขายรู้จักการคำนวณต้นทุน กำไรทำรายรับรายจ่ายและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้
ประมวลภาพกิจกรรม>>
 
Wishing you and your family health, happiness, peace and prosperity 
this holiday season and in the coming New Year. 
May the magic of Christmas fill your heart all year long.

ขอให้คุณและครอบครัวจงแข็งแรง มีความสุข สงบ แ ละรุ่งเรือง
เนื่องในวันคริสต์มาสและปีใหม่ 
ขอให้เวทมนตร์แห่งวันคริสต์มาสอยู่กับคุณไปตลอดทั้งปีเลย
ภาพกิจกรรมคริสต์มาสคืนที่ 25 ธ.ค.2561
ภาพกิจกรรมคริสต์มาสคืนที่ 26 ธ.ค.2561
 
กิจกรรมเปิดบ้าน OPEN HOUSE MEP & SME ประจำปีการศึกษา 2561 >>
 
กิจกรรมลอยกระทง ประถมศึกษา >>
 
กิจกรรมลอยกระทง ระดับปฐมวัยศึกษา
 
 

ด้วยทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้จัดพิธีมอบพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี
พ.ศ. 2558, 2559 และ 2560 ให้กับบุคลากรครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดตรัง โดยจัดขึ้นในวันศุกร์ที่  14  กันยายน
พ.ศ. 2561  เวลา 08.00 – 10.30 น.  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง
โดยมีคณะครูโรงเรียนดรุโณทัยจำนวน 17 ท่านเข้าร่วมรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในครั้งนี้

ผลการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนเอกชนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนปฐมวัยปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนปฐมวัยปีที่ 1 หลักสูตร MEP ปีการศึกษา 2562
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และระดับแซมชั้น ปีการศึกษา 2562
 
กิจกรรมเยี่ยมบ้านพักคนชราเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2561
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ฝ่ายปฐมวัยโรงเรียนดรุโณทัยได้จัดกิจกรรม เยี่ยมบ้านพักคนชรา โดยการนำตัวแทนนักเรียนในระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2-3 จำนวน 16 คน และคณะครูระดับปฐมวัยจำนวน 38 ท่าน เยี่ยม สถานสงเคราะห์คนชราบ้านศรีตรัง ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561
กิจกรรมวันแม่ ปี 2561
- บรรยากาศงานวันแม่ระดับปฐมวัย
- บรรยากาศงานวันแม่ระดับมัธยมศึกษา
- บรรยากาศงานมอบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นปีการศึกษา 2561
 
กิจกรรมกีฬาสีครอบครัวสัมพันธ์ ดรุโณทัยเกมส์ ปีการศึกษา 2561
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ทางโรงเรียนดรุโณทัยได้จัดกิจกรรมกีฬาสีครอบครัวสัมพันธ์ ดรุโณทัยเกมส์ ปีการศึกษา 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง โดยมีวัตถุประสงค์ กีฬาเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและสมบูรณ์พร้อมที่จะต่อสู้กับอุปสรรคได้   การกีฬาทำให้คน   รู้จักแพ้   รู้จักชนะ   และรู้จักการให้อภัยสามารถทำให้คนเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้
 

กิจกรรมกีฬาสีภายใน ดรุโณทัยเกมส์ ปี 2561
โรงเรียนจัดให้มีการแข่งขันกีฬาสีภายในของนักเรียน โดยจะมีหลากหลายชนิดกีฬาเช่น ฟุตซอล แชร์บอล ว่ายน้ำ โปโลน้ำ ชักเย่อ เทเบิ้ลเทนนิส ที่จะแข่งกันตั้งแต่วันที่ 23-24 กรกฎาคม และมอบเหรียญรางวัลแข่งขันให้กับนักกีฬาแต่ละชนิดในช่วงกิจกรรมดังกล่าว ก่อนถึงวันกิจกรรมกีฬาสี ครอบครัวสัมพันธ์ปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสที่ 26 กรกฎาคม 2561

กิจกรรมกีฬาสีครอบครัวสัมพันธ์ระดับปฐมวัย 23 กรกฎาคม 2561
ฝ่ายปฐมวัยได้จัดให้กิจกรรมกีฬาสี เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการพัฒนาการด้านจิตใจ สติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ สังคมและค่านิยมที่ดี เหมาะสมตามวัย และฝึกนักเรียนมีความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี และรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ก่อให้เกิดความสามัคคี และความมีน้ำใจแก่กันและกัน โดยมีการแข่งขันที่เน้นให้ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่จะมีพ่อแม่ของน้องๆเข้ามาร่วมกิจกรรมการแข่งขันกับน้องๆปฐมวัยของเราด้วย
 
กิจกรรมฝึกซ้อม อพยพหนีไฟ 20/7/2018
โรงเรียนดรุโณทัยจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ปีละหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย สร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยให้กับคณะครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนดรุโณทัย โดยมีการอบรมให้ความรู้ แนะนำ วิธีปฏิบัติ การอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัยภายในโรงเรียน โดยพี่ๆคณะทีมดับเพลิงเทศบาลนครตรังมาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้
 
วันนี้ทางโรงเรียนดรุโณทัย เริ่มกิจกรรมกีฬาสีครอบครัวสัมพันธ์เป็นวันแรก โดยมีการแจกธงให้กับแม่สีแต่ละสี เพื่อให้แต่สีได้กำเนินการเตรียมตัวซักซ้อม ทั้งกองเชียร์ นักกีฬา พาเหรด ในงานที่กีฬาสีครอบครัวสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง
แจ้งกำหนดการสำหรับผู้ปกครองเล็กน้อยนะครับ
**17-20 กรกฎาคม ปิดถนนภายในบริเวณโรงเรียนตั้งแต่เวลา 13.50-15.10 น.
**23 กรกฎาคม ปิดถนนภายในโรงเรียนทั้งวัน ขอให้ทางผู้ปกครองส่งบุตรหลานเฉพาะฝั่งตลาดชินตาเท่านั้น
 
กิจกรรรมวันสุนทรภู่และโครงการสรรสร้างคนเก่ง
ในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันสุนทรภู่ จึงมีการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงสุนทรภู่ และได้ความรู้เกี่ยวกับประวัติและผลงานของท่าน ทั้งยังเป็นการฝึกทักษะด้านการอ่านและเขียนของนักเรียนอีกด้วย
และในช่วงบ่ายได้จัดกิจกรรมโครงการสรรสร้างคนเก่ง เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษในด้านต่างๆเพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการแข่งขันทักษะวิชาการ
ที่จะเกิดขึ้นภายในปีการศึกษา 2561
 
ด้วยทางฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับปฐมวัย โรงเรียนดรุโณทัย ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ปฐมวัยปีที่ 2-3 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้านพัฒนาการของบุตรหลานและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พบปะครูประจำชั้นที่ห้องเรียน
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในปีการศึกษานี้
 
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาโรงเรียนดรุโณทัย
การแข่งขันเทควันโดนานาชาติภูเก็ตแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561

1.เด็กชายพชรวินทร์ หยงสตาร์ ป.4/1 รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 9-10 ปี
2.เด็กชายภูรินทร์ ศิลปานิสงฆ์ ม.1/4 รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 13-14 ปี
3.เด็กชายภาคิน ศิลปานิสงฆ์ ม.3/4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุ 13-14 ปี และ รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท ทีมชาย อายุ 13-14 ปี
การแข่งขัน วิ่งว่าย พาย ปั่น สวรรค์ อันดามัน 2018
1.เด็กชายจิรวัฒน์ ชาคริตยานนท์ ม.2/4
รางวัล 6 เหรียญทอง / 2 เหรียญเงิน / 1 เหรียญทอง รุ่น 14 ปี
 
วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 ทางโรงเรียนดรุโณทัย ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกได้จัดการประชุม กับผู้ประกอบการรถตู้รับส่งนักเรียนโรงเรียนดรุโณทัย ออกหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการนำรถมาใช้รับจ้างรับส่งนักเรียนให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยมากขึ้น โดยกำหนดให้รถยนต์ส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2555 ที่จะนำมารับจ้างรับ-ส่งนักเรียน ต้องได้รับหนังสืออนุญาตและผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยจากสำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง
 
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการประชุมประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนดรุโณทัย ครั้งที่ 2/2561 เพื่อทำการขออนุมัติจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราค่าหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม(นม) ของโรงเรียนเอกชน และการรายงานข้อมูลและกิจการต่างๆในปีการศึกษา 2560
 
กิจกรรมพิธีเปิดกองลูกเสือโรงเรียนดรุโณทัย ปีการศึกษา 2561 (14 มิ.ย. 61 )
เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ผู้ให้กำเนิดกิจการลูกเสือไทย และเป็นการเริ่มต้นการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนดรุโณทัย
 
กิจกรรมมิสซาเปิดปีการศึกษาและฉลองนักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี่ ( 8 มิ.ย. 61 )
เนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2561 โรงเรียนดรุโณทัย ทางฝ่ายจิตตาภิบาล ได้มีโครงการจัดกิจกรรมพิธีบุชาขอบพระคุณ และฉลองท่านนักบุญกัสปาร์แบร์โทนี่ ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เพื่อเป็นการขอพรพิเศษโอกาสเปิดปีการศึกษาใหม่
 
กิจกรรมวันไหว้ครู ระดับปฐมวัย ( 7 มิ.ย. 61 )
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 แผนกปฐมวัยโรงเรียนดรุโณทัยได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูให้กับนักเรียนปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นเพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณครู บูชาครูด้วยความตั้งใจ เป็นเด็กดี ขยันและตั้งใจเรียนเพื่อความรุ่งเรืองของชีวิตของนักเรียน ณ ลานดาว อาคารเรียนปฐมวัย
 
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 ( 7 มิ.ย.61 )
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 โรงเรียนดรุโณทัยได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นเพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณครู บูชาครูด้วยความตั้งใจ เป็นเด็กดี ขยันและตั้งใจเรียนเพื่อความรุ่งเรืองของชีวิตของนักเรียน ณ บริเวณสนามหญ้าเทียมชั้น 6 กัสปาร์ฟิวด์ อาคารเรียนเซเรซัตโต
กิจกรรมสงกรานต์ปี 2561
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ซัมเมอร์ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมตลาดนัดนักเรียน
กิจกรรมยุวบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรมมทัศนศึกษาปฐมวัยปี ที่ 1ปฐมวัยปีที่ 2 ปฐมวัยปีที่ 3
กิจกรรมทัศนศึกษารัฐปีนัง นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SME
กิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารี ป.1-2 / พิธีประดับดาวลูกเสือ
กิจกรรมค่ายโครงการคณิต คิด ทำ ตอบ
กิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง ONE DAY CAMP
ขอแสดงความยินดีกับครูดีเด่นประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่
กิจกรรมวันเด็ก
กิจกรรมคริสต์มาสคืนที่ 25 ธันวาคม 2560
กิจกรรมคริสต์มาสคืนที่ 26 ธันวาคม 2560
กิจกรรมพิธีฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งโรงเรียนดรุโณทัย
กิจกรรมกีฬาสีปฐมวัย
กิจกรรมวันแแห่งชาติ
กิจกรรมวันแม่ปฐมวัย
กิจกรรมกีฬาสีครอบครัวสัมพันธ์
กิจกรรมโอกาสฉลองครบรอบร้อยปีการประจักษ์ของแม่พระที่ฟาติมา แห่งโปรตุเกส
กิจกรรมทัศนศึกษา อ.1 ณ พิพิทธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคล
กิจกรรมทัศนศึกษา อ.2 ณ บริษัทแปลนครีเอชั่น
กิจกรรมทัศนศึกษา อ.3 ณ ศูนย์ ศิลปะวิถี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
กิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิดคุณพ่อยุทธนา สกนธวัฒน์
กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมวันเปิดกองลูกเสือ
กิจกรรมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณพระเจ้า เปิดปีการศึกษา 2560
กิจกรรมพิธีไหว้ครู
กิจกรรมสงกรานต์ปี 2560
 
>> คู่มือและหลักสูตร ปฐมวัยศึกษา <<
 
คู่มือและหลักสูตรรับนักเรียนดรุโณทัย
 
>> คู่มือและหลักสูตร MEP ปฐมวัย <<
 
>>คู่มือและหลักสูตร MEP<<
 
>>คู่มือและหลักสูตร SME<<
 
 
Http://www.free-counter-plus.com