หน้าหลัก ผู้บริหาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ติดต่อโรงเรียน

 

 

  ปรัชญา วิสัยทัศน์ โรงเรียน
 ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
 พันธกิจและเป้าหมาย
  แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร
  รู้จักโรงเรียน
  ประวัติคุณพ่อยอห์น เซเรซัตโต
  ประวัตินักบุญกัสปาร์แบร์โทนี่
  โลโก้โรงเรียน
  คู่มือนักเรียน
 บุคลากรภายในโรงเรียน
   - แผนกปฐมวัย
   - ช่วงชั้น 1
   - ช่วงชั้น 2
   - ช่วงชั้น 3
  - แผนกบุคลากรทางการศึกษา

 
 
    หลักสูตรการศึกษา ปีการศึกษา 2556
เว็บไซต์ศูนย์ข้อสอบซาเลเซียน
 
 
 

  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  ภาษาต่างประเทศ

 
 
 

  ฝ่ายนโยบายและแผน
  ฝ่ายธุรการและการเงิน
  ฝ่ายวิชาการ
  ฝ่ายบุคลากร
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
  ฝ่ายอาคารสถานที่
  งานบริการแนะแนว

 

Web Links

«  มิถุนายน 2013  »
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  

-
ปฎิทินกิจกรรมโรงเรียนเดือนตุลาคม ประจำปีการศึกษา 2557
พฤ. 2 ต.ค.

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ / โครงการค่ายคณิตคิดทำตอบ

ศ. 3 ค่ายลูกเสือสำรอง ป.1-3
พ.8 -ศ.10 ค่ายลูกเสือสมัญ/ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
จ.27 ต.ค. เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
พฤ.30 โครงการวันธรรมสวนะ ม.2/1
โครงการค่ายคณิต คิด ทำตอบ โครงการค่ายอังฤษ Big Fun Day
ภาพกิจกรรม>>> ภาพกิจกรรม>>>
ค่ายลูกเสือสามัญ ป.5-6 ค่ายเทพกษัตรี กะปาง ทุ่งสง ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ค่ายฝึกการรบพิเศษสิชล
ภาพกิจกรรม>>> ภาพกิจกรรม>>>
 
 
ประกาศรับสมัครครูระดับปฐมวัยและประถมศึกษา
1.เอกปฐมวัย
2.เอกภาษาไทย
3.เอกคณิตศาสตร์
4.เอกวิทยาศาสตร์
5.เอกอังกฤษ
6.เอกประถมศึกษา
7.เอกบรรณารักษ์
 
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ วัดเขาแก้ว( 21-23 มิ.ย. 57)
วจนพิธีกรรมขอพรพระเปิดปีการศึกษา 2557 ( 30 มิ.ย. 2557)
พิธีเปิดกองลูกเสือประจำปีการศึกษา 255 ( 5 มิ.ย 2557)
พิธีไหว้ครูระดับปฐมวัย (12 มิ.ย.57)
พิธีไหว้ครูระดับประถม-มัธยมศึกษา (12 มิ.ย.57)
พิธีฉลองนักบุญกัสปาร์แบร์โทนี่ (10 มิ.ย.57)
กิจกรรมวันสุนทรภู่ (26 มิ.ย.57)
กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน
กิจกรรมกีฬาครอบครัวสัมพันธ์ ครั้งที่ 14 ระดับปฐมวัย (20 มิ.ย.57)
กิจกรรมกีฬาสีครอบครัวสัมพันธ์ ครั้งที่ 41( 26 มิ.ย.57)
ทัศนศึกษา ระดับปฐมวัยปีที่ 1
ทัศนศึกษา ระดับปฐมวัยปีที่2
ทัศนศึกษา ระดับปฐมวัยปีที่ 3
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ม.3
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (8 ส.ค.57)
กิจกรรมตลาดนัดนักเรียนปี 2557
กีฬาครูเอกชนครั้งที่ 4
 
Copyright @ 2013 by Darunothai school e-mail: darunothai_trang@hotmail.com
TEL :075-218362 fax: 075-218362
JJ_Huskey@hotmail.com : Web master