เกี่ยวกับ
ปฏิทินประจำปี
ติดต่อโรงเรียน

ผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ชิงแชมป์
ระดับภาคใต้ครั้งที่ 10 ชิงโล่ห์รางวัลจาก
ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
ในวันที่ 29 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียน
ศรีธรรมราชศึกษา
อ่านผลการแข่งขัน >>>>>

ยินดีกับน้องปั้น
เด็กหญิง ชนิสรา พุกบุญมี ป.6/2 ได้รับ Certificate of Award the Excellence prize of L2 จากการแข่งขันคณิตศาสตร์
นานาชาติระดับประถม WMO
ประจำปี 2015 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ ฯ
ในวันที่ 8 สิงหาคม 2558

ขอเชิญชวนนักเรียนมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรม " มุมหนังสือบ้านฉัน" โดยให้นักเรียนจัดมุมหนังสือที่บ้าน
พร้อมถ่ายรูปกับผู้ปกครอง ในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับ
นักเรียน แปะติดในกระดาษ A4
และเขียนบรรยายถึงมุมหนังสือ
ของบ้านฉัน ความยาว ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 และส่งผลงานได้ที่ห้องสมุดตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป


ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่มีความ
ตั้งใจติว O-NET ประจำปี 2557 จนได้
รางวัลเป็นเกียรติบัตรจากสำนักเขตพื้นที่
การศึกษาตรังเขต 1 กลุ่มโรงเรียนเอกชน
โดย
- กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ป.6 ได้ลำดับที่ 1     ม.3 ได้ลำดับที่ 2
- กลุ่มสาระภาษาไทย
ป.6 ได้ลำดับที่ 2     ม.3 ได้ลำดับที่ 3
- กลุ่มสาระศิลปะ
ป.6 ได้ลำดับที่ 2     ม.3 ได้ลำดับที่ 3
-กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ป.6 ได้ลำดับที่ 3     ม.3 ได้ลำดับที่ 3
- กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ป.6 ได้ลำดับที่ 3     ม.3 ได้ลำดับที่ 3
- กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ป.6 ได้ลำดับที่ 3     ม.3 ได้ลำดับที่ 3
- กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
ป.6 ได้ลำดับที่ 3     ม.3 ได้ลำดับที่ 3
- กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ป.6 ได้ลำดับที่ 4     ม.3 ได้ลำดับที่ 3
เนื่องด้วยทางโรงเรียนดรุโณทัยมีการขยายห้องเรียนเพิ่มในระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 และสามารถรองรับจำนวนของนักเรียนในปีนี้ได้มากขึ้น
ทางโรงเรียนจึงแจ้งให้ทราบผู้ปกครองท่านที่ประสงค์จะนำบุตรหลานเข้าศึกษาในระดับ
ปฐมวัยปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สามารถแจ้งความประสงค์ได้
ณ ห้องธุรการโรงเรียนดรุโณทัยตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ดาวน์โหลดเอกสารรับสมัครนักเรียนได้ที่นี่ >>>
Http://www.free-counter-plus.com