บาทหลวงยุทธนา สกนธวัฒน์
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต - ผู้จัดการ

 
ซิสเตอร์วันทนา อโศกสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์/ปรัชญา/พันธกิจ
คู่มือนักเรียน
โครงสร้างการบริหาร
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร/คณะครู
ข้อมูลจำนวนนักเรียน
 
 
 
 

 

4-5 ส.ค. ทัศนศึกษา MEP
11 ส.ค. กิจกรรมวันแม่
12 ส.ค. หยุดเรียน 1 วัน
13 ส.ค. ประชุมผู้ปกครอง
17 ส.ค. ทัศนศึกษาสัปดาห์วิทย์
18 ส.ค. ซ้อมพิธีเปิดงานกีฬาสี
19 ส.ค. กิจกรรมกีฬาสี
 

 
 

Http://www.free-counter-plus.com
แผ่นพับประชาสัมพันธ์นักเรียนปฐมวัยปีการศึกษา 2560
คู่มือรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560

>> หนังสือเวียนประจำเดือนสิงหาคม<<
ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2
ฉบับที่ 3

ยินดีต้อนรับ
คุณพ่อ REV.Maurizio Baldessari อธิการเจ้าคณะสติกมาติน
คุณพ่อ REV.Mittimpergher ตำแหน่งเลขาธิการ คณะสติกมาติน
ได้แวะเวียนมาเยี่ยมคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนดรุโณทัย
ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเครือของคณะสติกมาติน

ทัศนศึกษานักเรียน MEP
ร.ร.หาดประชาสรรค์
ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
อันดามันเกตเวย์
ทัศนศึกษาปฐมวัย
พิพิทธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคล
โรงงานแปลนทอย