หน้าหลัก ผู้บริหาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ติดต่อโรงเรียน

 


 

 
วารสารสื่อสารสัมพันธ์โรงเรียน
ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555 
 
 
 
    คณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย
  อัครสังฆมลฑลกรุงเทพ
  โรงเรียนดอนบอสโก
  โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
  โรงเรียนแสงทองวิทยา
  โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
  โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
  โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก บ้านโป่ง
  โรงเรียนธิดานุเคราะห์
  โรงเรียนเซนต์แมรี่
  โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
  โรงเรียนนารีวุฒิ
  โรงเรียนอรุณวิทยา
 
 
 
    จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้า ธนบุรี

 
 
มหาวิทยาลัยอื่นๆ...
 
 
 
 


สมัครรับข่าวสาร
ยกเลิกรับข่าวสาร


 

Fast Counter 2008

 

 

 

  ปรัชญา วิสัยทัศน์ โรงเรียน
 ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
 พันธกิจและเป้าหมาย
  แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร
  รู้จักโรงเรียน
  ประวัติคุณพ่อยอห์น เซเรซัตโต
  ประวัตินักบุญกัสปาร์แบร์โทนี่
  โลโก้โรงเรียน
  คู่มือนักเรียน
 บุคลากรภายในโรงเรียน
   - แผนกปฐมวัย
   - ช่วงชั้น 1
   - ช่วงชั้น 2
   - ช่วงชั้น 3
  - แผนกบุคลากรทางการศึกษา

 
 
    หลักสูตรการศึกษา ปีการศึกษา 2556
เว็บไซต์ศูนย์ข้อสอบซาเลเซียน
 
 
 

  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
  ภาษาต่างประเทศ

 
 
 

  ฝ่ายนโยบายและแผน
  ฝ่ายธุรการและการเงิน
  ฝ่ายวิชาการ
  ฝ่ายบุคลากร
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
  ฝ่ายอาคารสถานที่
  งานบริการแนะแนว

 

Web Links

«  มิถุนายน 2013  »
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  

-

1.เปิดรับสมัครครูวิชาเอกภาษาไทย สอนระดับมัธยมศึกษา 1 อัตรา
ติดต่อได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนดรุโณทัย 08.00-16.00 น.
         2. เปิดรับสมัครครูวิชาเอกสังคม สอนระดับประถมศึกษา 1 อัตรา
ติดต่อได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนดรุโณทัย 08.00-16.00 น.


ทาง โรงเรียนได้จัดกิจกรรมยุวบัณฑิตขึ้นเพื่อแสดงความยินดีให้กับนักเรียนระดับ ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 และมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ของโรงเรียนที่ได้ศึกษาจบหลักสูตรขั้นพื้นฐานของโรงเรียน โดยจัดขึ้น ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง
ในวันที่ 10 มีนาคม 2557
คลิ็กรูปทั้งหมดที่นี่ >>>

ปฏิทินโรงเรียนดรุโณทัย ประจำเดือนมีนาคม 2557

5 - 6 - 7  มี.ค. 57 - ประเมินผลปลายภาคที่ 2 / 2556  นักเรียนชั้น ป.1 - 5  และชั้น ม.1 – 2
6  มี.ค. 57 - นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   มาฝึกซ้อมงานยุวบัณฑิต (ครึ่งวัน)ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติด  0, ร, มผ. , นักเรียนที่ไม่ผ่าน ป.6 , ม.3 และนักเรียนที่ลาออก
10  มี.ค. 57 - งานยุวบัณฑิต  ประจำปีการศึกษา 2556  (ปฐ.3 และ ม.3)  รายงานตัวโรงแรมเรือรัษฎา  เวลา 07.00 น.
14  มี.ค. 57

-  เวลา 08.00 –12.00 น. ประกาศผลและรับเอกสารผลการสอบ ปฐมวัยปีที่ 1-3/จำหน่ายแบบเรียน,เสื้อผ้า 
-  นักเรียนชั้น ปฐ. 1 – 3 ที่แจ้งลาออก  ก่อนวันที่ 1 มี.ค. 57  รับเอกสาร-หลักฐานการย้าย ที่ห้องธุรการ

15  มี.ค. 57

- เวลา 08.00 - 12.00 น.  ประกาศผล นักเรียนชั้น  ป.1 – 5 , ม.1 – 2  และรับเอกสารผลสอบที่ครูประจำชั้น
  -  นักเรียนที่แจ้งลาออก ก่อนวันที่ 1 มี.ค. 57  รับเอกสาร-หลักฐานการย้าย ที่ห้องธุรการ
-  ซื้อแบบเรียน , เสื้อผ้า , กระเป๋าตราโรงเรียน  ฯลฯ

31  มี.ค. 57 - เวลา 08.00 – 12.00 น. นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3  มารับเอกสาร - หลักฐาน ที่ครูประจำชั้น
17  มี.ค. - 12 เม.ย. 57      

- นักเรียนที่ติด 0 , ร , มผ. ต้องเรียน summer  วันที่ 17  มี.ค. - 12  เม.ย.  57  (วันจันทร์ - วันศุกร์)

-  เวลา 08.30 - 15.00 น. นักเรียนปฐมวัยปีที่ 1, ปฐมวัยปีที่ 2 - 3 เข้าใหม่ทุกคน  เรียนเพื่อเตรียมความพร้อม  และเรียนปรับพื้นฐาน   นักเรียนชั้น ป.1, ป.4 , ม.1 รวมทั้งนักเรียนเข้าใหม่ทุกคน และนักเรียนชั้น ม.3 เรียนเนื้อหาล่วงหน้า
    เพื่อมีเวลาสำหรับติวศึกษาต่อชั้น ม.4     
 -  นักเรียน ป.3 – ม.3  แต่งกายชุดนักเรียน  ส่วนนักเรียนเข้าใหม่แต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม
    (งดซอย และสไลด์ผม , ผมม้า) นักเรียนผมยาวขอให้ถักเปียเรียบร้อย
-  จำหน่ายเสื้อผ้า , ชุดพละ ,  กระเป๋าตราโรงเรียน (อุปกรณ์ลูกเสือ-เนตรนารี จะจำหน่ายช่วงเปิดเรียน)

23 - 26 มี.ค. 57 - นักเรียนชั้น ม.1  เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา อ.บางแสน จ.ชลบุรี
15 พ.ค. 57

- เปิดเรียนปีการศึกษา 2557


กิจกรรมวันเด็กประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนดรุโณทัยได้จัดกิจกรรมวันเด็กให้นักเรียนทุกคนในแผนกปฐมวัย โดยในช่วงเช้าจะมีการจับฉลากเสี่ยงโชคและจัดกิจกรรมการละเล่นในช่วงบ่าย เช่น เล่นเกมเก้าอี้ดนตรี มีการแสดงของเด็กๆ และจับรางวัล ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเรียนแผนกปฐมวัย ในวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2557 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
การประกวดวาดภาพระบายสี ณ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง

ทางกลุ่มสาระศิลปะได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ณ หอสมุดแห่งชาติ ในวันที่ 9 มีนาคม 2557 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยได้รับรางวัลได้ต่อไปนี้
- เด็กหญิง ธิดารัตน์  เลี่ยนกัตวา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
- เด็กชาย ภูมิศักดิ์ บัวริน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
- เด็กชายกาจบดี ผลิผล ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1

กิจกรรมคริสต์มาสประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศรับสมัครครูวิชาเอกภาษาไทย มีประสบการณ์การสอน จำนวน 1 อัตรา
สามารถสมัครได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนดรุโณทัย

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2556
ฝ่ายกิจการโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันพ่อขึ้นเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ปี 2556 ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันถวายพระพรแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทยและ
ระลึกถึงพระคุณของคุณพ่อผู้ให้กำเนิดของนักเรียนทุกคน ภาพกิจกรรม >>>
ผลการแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์ 14 จังหวัดภาคใต้
ทางโรงเรียนดรุโณทัยส่งนักเรียนเข้าร่วมรายการการแข่งขัน "อบจ.กระบี่ Swimming Championship" ครั้งที่ 4 ปี 2556 ระหว่างวันที่ 2-3 พ.ย.56 โดยมีนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลดังต่อไปนี้
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศประจำปีการศึกษา 2556
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนของโรงเรียนดรุโณทัยที่ได้รับรางวัลจากการการแข่งขัน กิจกรรมค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 9 ณ บ้านวิทยาศาสตร์ศิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต ระหว่างวันที่ 19-22 ตุลาคม 2556 โดยได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
1. เด็กชายกาจบดี ผลิผล    ป.6/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมวาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์
2. เด็กหญิงวิกาวี  รัตตมณี    ป.6/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 กิจกรรมวาดภาพตามจินตนาการด้านวิทยาศาสตร์
โครงการ English Camp Big Fun s Day
ฝ่ายวิชาการได้จัดให้มีโครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ในวันจันทร์ ที่ 30 ก.ย.2556 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง ( โรงยิม 1 ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน มีทักษะในการอ่าน การฟัง การพูด และการเขียนภาษาอังกฤษ สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ อีกทั้งเป็นการให้นักเรียน ทำงานร่วมกับผู้อื่น อย่างมีความสุข โดยการฝึกทักษะ จากครูชาวต่างชาติ ในรูปแบบของกิจกรรม ฐาน 4 ทักษะ นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง ตลอดจนส่งผลให้นักเรียน ได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
ประมวลภาพกิจกรรม >>
โครงการค่ายคณิตศาสตร์
ฝ่ายวิชาการได้จัดโครงการค่ายคณิต คิด ทำ ตอบ ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง (โรงยิม2) ในวันจันทร์ที่ 30 ก.ย. 2556 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ ผลสรุปจากการจัดกิจกรรมส่งผลให้นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียรู้ระหว่างกัน มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ เสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประมวลภาพกิจกรรม >>>
นักเรียนแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
นักเรียนแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
จากฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ในวันที่ 29 สิงหาคม - 7 กันยายน 2556
รายละเอียดรางวัลที่นักเรียนได้มา >>>>
เนื่องด้วยทางฝ่ายวิชาการได้จัดโครงการตลาดนัดนักเรียน ณ บริเวณโรงอาหารและหน้าอาคารเรียน 1-2 เมื่อวันที่ 30 ส.ค.56
เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ตามวัตถุประสงค์ที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้ โดยตัวผลสรุปจากการจัดกิจกรรมส่งผลให้นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้จักการทำงานแบบกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประมวลภาพกิจกรรม >>
กิจกรรมคน "จุดเริ่มของคนดีที่น่าติดตาม"
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้นำเสนอ จุดเริ่มของคนดีที่น่าติดตาม
บริเวณหน้าเสาธงหลังนักเรียนเคารพธงชาติ ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2556
ประมวลภาพกิจกรรม >>

กิจกรรมวันแม่
เนื่องจากฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมวันแม่ วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมรำลึกพระคุณแม่และแสดงความกตัญญูต่อแม่ โดยบาทหลวงยุทธนา สกนธวัฒน์ เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยถวายพานพุ่มมะลิแด่พระบรมฉายาทิศลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและมอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่นในระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 , ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
ประมวลภาพกิจกรรมระดับประถมศึกษา / มัธยมศึกษา >>>
ประมวลภาพระดับปฐมวัยศึกษา >>>

กิจกรรมโครงการสร้างเสริมการเป็นประชาคมอาเซียนและพลโลก
เนื่องจากฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการสร้างเสริมการเป็น ประชาคมอาเซียนและพลโลก เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 โดย
ได้รับเกียรติจาก บาทหลวงยุทธนา สกนธวัฒน์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในงานได้จัดกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น การกล่าวถีงที่มาและความสำคัญของอาเซียน
ประมวลภาพกิจกรรมวันกำเนิดอาเซียน >>>
แสดงความยินดีกับนักกีฬาของโรงเรียนดรุโณทัย
          1.ชนะเลิศ การแข่งขันเทนนิสช้าง-ลอน เทนนิส พัฒนาฝีมือ ประจำปี 2556 ภาคใต้ ครั้งที่ 4
จ.สุราษฏร์ธานี รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี
          2.การแข่งขันว่ายน้ำ ชิงแชมป์ 14 จังหวัด ภาคใต้ ชิงถ้วยรางวัล ฯพณฯ
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรษ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จ.นครศรีธรรมราช 20-21 ก.ค.56

- ด.ญ. พรลภัส บุญวิชัย รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม อันดับที่ 2 รุ่น 9 ปีหญิง 6 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน
- ด.ช. ธนานันท์ ชาคริตยานนท์ 2 เหรียญทอง รุ่นอายุ 9 ปี ชาย
- ด.ช. จิรวัฒน์ ชาคริตยานนท์ 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง รุ่นอายุ 9 ปี ชาย
- ด.ช. ธนกฤต ช่วยดู 1 เหรียญทองแดง
กิจกรรมอาสาฬบูชา ระดับปฐมวัยปีการศึกษา 2556
วันที่ 19 กรกฏาคม 2556
ฝ่ายกิจการนักเรียนระดับปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมวันอาสาฬบูชา-วันเข้าพรรษา โดยนิมนต์พระ 5 รูป
มาที่โรงเรียนดรุโณทัย เพื่ออบรมเด็กปฐมวัยและคณะครูระดับปฐมวัยในวันที่ 19 กรกฏาคม 2256
ประมวลภาพกิจกรรม >>>
โครงการสรรสร้างคนเก่ง

ฝ่ายวิชาการได้ดำเนินการจัดการแข่งขันในโครงการสรรสร้างคนเก่ง ในวันพฤหัสที่ 11 ก.ค.56
เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในด้านทักษะทางวิชาการ และเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ

กีฬาครอบครัวสัมพันธ์ครั้งที่ 40 ประจำปีการศึกษา 2556

เนื่องด้วยฝ่ายกิจการโรงเรียนได้จัดให้มีกิจกรรมกีฬาสีในทุกๆปีการศึกษา ปีนี้ได้จัดขึ้นใน
วันที่ 27 มิถุนายน 2556 ณสนามกีฬาเพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและการจัดขบวนพาเหรดประจำสีเพื่อเป็นการ
กระชับความสัมพันธ์ของพี่น้องชาวดรุโณทัยโดยกีฬาและการแข่งขันต่างๆภายในโรงเรียน
ติดตามประมวลภาพบรรยากาศได้ที่นี่ >>

พิธีมอบเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬาสีภายใน กีฬาสีครอบครัวสัมพันธ์ ครั้งที่ 40
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 ทางฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดพิธีมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาแต่ละสี จากการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 10-17 มิ.ย.56 ตามโครงการกีฬาครอบครัวสัมพันธ์ ครั้งที่ 40 "ดรุโณทัย"
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาว่ายน้ำ โรงเรียนดรุโณทัย
ผลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงแชมป์ภาคใต้ รายการเทศบาลนครตรังแชมเปี้ยนชิฟ ครั้งที่ 11
เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2556 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง (ทุ่งแจ้ง)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
หลักสูตรวิชาคนดี โดย อ.นิตยาพร วรพรทัศนา

การแข่งขันกีฬาสีครอบครัวสัมพันธ์ ระดับปฐมวัย

นักเรียนระดับปฐมวัยของโรงเรียนดรุโณทัย จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสีครอบครัวสัมพันธ์ ครั้งที่ 40 ที่สนามภายในโรงเรียน ( บริเวณเสาธง ) ในวันที่ 18 มิถุนายน 2556
โดยมีบาทหลวงยุทธนา สกนธวัฒน์ เป็นประธานในพิธี กิจกรรมจะเริ่มในเวลา 07.30 น.-14.00 น.
ขอเชิญผู้ปกครองของนักเรียนร่วมสนุกกับนักเรียนในวันและเวลาดังกล่าว
ประมวลภาพกิจกรรม >>

กิจกรรมวันฉลองนักบุญ กัสปาร์ แบโทนี่ 14 มิ.ย.56
เนื่องด้วยทางฝ่ายจิตตาภิบาล ได้จัดกิจกรรมวันฉลองนักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี่ ขึ้นในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556 เพื่อให้ทราบถึงประวัติของท่านนักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี่ และแสดงออกถึงความรัก
ความกตัญญูรู้คุณต่อท่าน ผู้ซึ่งเป็นผู้สถาปนาคณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์แห่งพเะเยซูคริสตเจ้า
ประมวลภาพกิจกรรม >>

โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดตรัง ประจำปีการศึกษา 2556

ตามที่จังหวัดตรัง เมืองแห่งความสุข จัดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ในความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เป็นคนดีของสังคม ในวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2556 ณ เทศบาลนครตรัง โดยมีตัวแทนนักเรียนและครูจากโรงเรียนของโรงเรียน
ดรุโณทัยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 ( 6 มิ.ย.56 )

ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2556
วันพฤหัสบดีที่ 6มิถุนาย น 2556
ประมวลภาพกิจกรรมระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา >>>
ประมวลภาพกิจกรรมระดับปฐมวัยศึกษา >>

วจนพิธีกรรม ขอพรพระโอกาสปีการศึกษา 2556 ( 31 พ.ค. 56 )
วัตถประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหาร คณะครู พนักงานและนักเรียนทุกคนได้รับพระพรพิเศษจากพระเจ้า
ซึ่งจะทำให้กิจกรรมต่างๆในปี 2556บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
และทุกคนในโรงเรียน มีความสุข ความเจริญในการดำเนินชีวิต
ประมวลภาพกิจกรรม >>
 
ต้อนรับคุณครูคนใหม่สอนวิชา " คนดี "

โรงเรียนดรุโณทัยได้จัดกิจกรรมหน้าเสาธงต้อนรับ
อาจารย์นิตยาพร วรพรทัศนา รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนดรุโณทัยประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีนางกตัญญุตา ชอบชื่นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
กล่าวต้อนรับและซิสเตอร์วันทนา   อโศกสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบช่อดอกไม้เป็นการแสดงความยินดีที่ อาจารย์นิตยาพร วรพรทัศนา ได้อุทิศตนมาร่วมงาน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในปีการศึกษา 2556 จุดเน้นคือ" คนดี คนเก่ง "

มาตรการป้องกันไข้เลือดออกในโรงเรียน ( 31 พ.ค.56 )
งานป้องกันและควบคุมโรค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลตรัง เข้ามาสำรวจดัชนีความชุกชุมของลุกน้ำยุงลายในโรงเรียน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรคพร้อมแนะนำ
วิธีการป้องกันการเกิดไข้เลือดออก

ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย ( 31 พ.ค.56 )
โรงเรียนบ้านโคลนโตน / โรงเรียนบ้านทุ่งยาง / โรงเรียนบ้านเกาะเต่า / โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย และโรงเรียนบ้านบางสัก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 เข้ามาศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย เพื่อให้โรงเรียนดรุโณทัย แผนกปฐมวัยเป็นตนแบบในการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน
ประมวลภาพกิจกรรม >>>
 
เปิดกองลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2556 (30 พ.ค. 56)
เวลา 08.00 น. ซิสเตอร์วันทนา อโศกสกุลได้เปิดกองลูกเสือโรงเรียนดรุโณทัย ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน คือด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ใช้ชีวิตรว่มกัน ช่วยเหลือกันและทำงานเป็นทีมตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจะได้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขโดยไม่แบ่งเชื้อชาติวรรณะ
ประมวลภาพกิจกรรม >>

เข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนมัธยมปีการศึกษา 2556
 
โรงเรียนดรุโณทัยได้จัดอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยม เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นการเตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ โอกาสเปิดปีการศึกษาใหม่โดย
- นักเรียนชั้น ม.1 จับอบรมที่วัดเขาแก้ว
- นักเรียนชั้น ม.2 จัดอบรมที่วัดนิโครธาราม
- นักเรียนชั้น ม.3 จัดอบรมที่วัดธรรมาราม

 
เข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนมัธยมปีการศึกษา 2556
 
 
 
 
 
Copyright @ 2013 by Darunothai school e-mail: darunothai_trang@hotmail.com
tel:075-218362 fax: 075-218362
JJ_Huskey@hotmail.com : Web master .