👏👏 คนเก่งดรุโณทัย 👏👏

ขอแสดงความยินดีกับน้อง อภิสรา พิชัยรัตน์ นักเรียนชั้น ป.5/5 ที่ได้รับรางวัลดีเด่น โครงการประกวดวาดภาพระบายสี “ เด็กไทยสู้ภัยโควิด “

             โครงการประกวดวาดภาพระบายสี “เด็กไทยสู้ภัยโควิด” (Thai Kids Fight COVID) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิเอสซีจีและมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดขึ้นเพื่อให้เด็กนักเรียนได้เห็นความสำคัญของการดูแลและป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโควิด-19  รวมไปถึงการปลูกฝังเรื่องสุขลักษณะในชีวิตประจำวัน เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางกายภาพ การล้างมือ เป็นต้น โดยการประกวดฯ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ปีที่ 1 – 3  และ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 4 – 6

Leave a Reply

Your email address will not be published.