ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 (SME) และ ป.1 (MEP)

ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อระดับชัั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (SME) และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (MEP) ซึ่งจะมีการจัดสอบในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2563

Leave a Reply

Your email address will not be published.