👏👏 คนเก่งดรุโณทัย 👏👏

ขอแสดงความยินดีกับน้อง อภิสรา พิชัยรัตน์ นักเรียนชั้น ป.5/5 ที่ได้รับรางวัลดีเด่น โครงการประกวดวาดภาพระบายสี “ เด็กไทยสู้ภัยโควิด “              โครงการประกวดวาดภาพระบายสี “เด็กไทยสู้ภัยโควิด” (Thai Kids

Read more