👏👏 คนเก่งดรุโณทัย 👏👏

ขอแสดงความยินดีกับน้อง อภิสรา พิชัยรัตน์ นักเรียนชั้น ป.5/5 ที่ได้รับรางวัลดีเด่น โครงการประกวดวาดภาพระบายสี “ เด็กไทยสู้ภัยโควิด “              โครงการประกวดวาดภาพระบายสี “เด็กไทยสู้ภัยโควิด” (Thai Kids

Read more

👏👏 มอบรางวัลกิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2563

มอบรางวัลการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีและการประกวดการทำกระทง กิจกรรมวันลอยกระทง ปีนี้ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นในงันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563

Read more