👏👏 มอบรางวัลกิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2563

มอบรางวัลการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีและการประกวดการทำกระทง กิจกรรมวันลอยกระทง ปีนี้ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นในงันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563

Read more